CLAM

1NG. Nghêu hấp
19.95

Steamed cherrystone clams. Served with special spicy
homemade sauce.

2NG. Nghêu hấp sả/Thái
17.95
3NG. Nghêu xào sả ớt
17.95