WEEKEND SPECIALS


Bún bò huế
13.95
 
 
 

Bún thang
12.95
 
 
 

Bún chả cá lã vọng
15.95
 
 
 

Bún riêu
17.95
 
 
 

Bún mọc
12.95
 
 
 

Bún măng vịt
17.95
 
 
 

Canh bún
17.95
 
 
 

Cháo đồ biển
17.95
 
 
 

Cháo gà dai
17.95
 
 
 

Cánh gà chiên nước mắm
17.95